Tanfolyamok

Autizmussal élő gyermekek és tanulók inklúzív nevelésének-oktatásának alapjai

Autizmussal élő gyermekek és tanulók inklúzív nevelésének-oktatásának alapjai címmel 30 órás akkreditált tanfolyamot hirdetünk, melyet az Autizmus Alapítvány indít. Szeretettel várjuk tanítók, tanárok, óvodapedagógusok, pszichológusok, asszisztensek, kisgyermeknevelők vagy egyéb segítő szakmában dolgozók jelentkezését

Jelentkezési lap

Letöltés


A kreatívírás-tanítás módszerei

A továbbképzést azoknak a pedagógusoknak ajánljuk, akik szeretnék a magyar (környezetismeret, matematika, rajz, stb.) órákat színesebbé tenni úgy, hogy diákjaik kreativitásának teret adnak, miközben a tanulók alkotó írásának és szövegértelmezésének fejlődését segítik. A képzés résztvevői megismerik a kreatív szövegalkotás korszerű (klasszikus és újabb) módszereit és lehetőségeit, a szöveges és képi kifejezés sajátosságait, interreferenciális hatásait, retorikai összefüggéseit. Képessé válnak a tanulók szövegalkotási, reflektív és asszociatív gondolat-kifejezési, irodalmi (ismeretterjesztő), valamint a virtuális médiatérben megjelenő szövegek megértési és feldolgozási kompetenciáinak fejlesztésére. A továbbképzésnek a pedagógusok egyéni alkotói írásának fejlesztése és segítése is célja.


Jelenségalapú tanítás- és tanulásszervezés az idegen nyelvi órán

A továbbképzést azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni és a hazai pedagógia gyakorlatban meghonosítani a finn oktatási rendszer sikerességének egyik alappillérét, a jelenségalapú tanítás- és tanulásszervezést. A módszer az idegen nyelv tartalomba ágyazott elsajátítását teszi lehetővé a legkülönbözőbb tantárgyi tartalmak bevonásával. A szókincs és nyelvtan a valós életből vett jelenség – például Én, az ember; A víz körforgása; Az étel útja; Növekedés, Hideg és meleg sivatagok, stb. – köré szerveződik, a jelenséghez kapcsolódó tevékenységek határozzák meg, és nem fordítva. A jelenségalapú tanulás a diákok magas szintű motivációját és aktivitását biztosítja, és az idegen nyelv elsajátítása célból eszközzé válik.


Jelenségalapú tudásszervezés hiperszövegek kialakításán keresztül

A továbbképzést elsősorban azoknak a (bármely szakos) felső tagozatos és középiskolai tanároknak ajánljuk, akik érdeklődnek a Neumann galaxis térhódítását kiaknázó legmodernebb tanítási-tanulási lehetőségek iránt. A továbbképzésen a résztvevők a gyakorlatban hasznosítható weblapszerkesztési alapismereteket és tananyag-feldolgozási módszereket ismernek meg. Képessé válnak olyan HTML alapú, webes prezentáció létrehozására, amely a különböző területekről származó tudástartalmak kapcsolat- és összefüggésrendszerét egy böngészőprogrammal „bejárható” hiperszöveg formájában jeleníti meg, és a jelenségalapú tudásszervezést megvalósító órák alapjául szolgál.

A tanfolyamokat hétvégénte szervezzük. A részvételi díj 45.000 Ft.


Jelentkezési lap

Letöltés